Tack!

Ett stort tack vill styrelsen rikta till Hans Sjöberg som gjort ett fantastiskt fint arbete med att låta oss tränga in i marknadens mest populära bildhanterare. Det är ett stort och ganska komplicerat ämne som har krävt mycket förberedelsearbete.

Tack Hans!