R1:an 2014

Skaraborgs fotografer fick lämna in 3 bilder med valfritt motiv. En konstnär, Monica Gallon, och en fotograf, Erik Engström, bedömde bilderna var för sig. 25 bilder som de ansåg var de bästa redovisades vid två separata tillfällen samma dag. Endast 5 bilder var gemensamma, vilket visar hur svårt och subjektivt det är med bildbedömning.
Resultat för vår klubbs medlemmar blev en andraplats för Per Lindblad och ett diplom till Peter Wibjörk från konstnären. Iréne Winroth fick ett diplom från fotografen.

Vårfälttävlan 2014 i Falköping

Kollektion påsikt plats 4 Hans Sjöberg
Enstaka påsikt plats 8 Per Lindblad
Enstaka påsikt plats 10 Ulf Blixt

RTF-Vatten

Sven-Arne Sandberg och Hans Sjöberg kom med i Visning A och Per Lindblad i Visning B.

Det fina här var att vår klubb kom på en delad tredjeplats i lagtävlingen.